BELANGRIJK!

Extra maatregelen coronavirus

In verband met het coronavirus heeft de Geschilleninstantie Verloskunde extra maatregelen genomen. Zittingen vinden plaats op een locatie waar de vereiste afstand van elkaar in acht kan worden genomen. Dat kan betekenen dat de zitting niet in de directe nabijheid van partijen wordt gehouden. Wij vragen uw begrip hiervoor.