Stichting Geschilleninstantie Verloskunde (SGV) heeft erkenning gevraagd voor de Geschilleninstantie Verloskunde in het kader van de Wkkgz. Het Ministerie van VWS heeft de stichting op 23 december 2016 de officiële erkenning gestuurd. Aan alle wettelijke eisen is daarmee voldaan.

De Geschilleninstantie Verloskunde staat open voor verloskundigen, verloskundigenpraktijken en verloskundige ondernemingen, zoals echocentra. In praktische zin is de Geschilleninstantie Verloskunde een voortzetting van de Klachtencommissie van de Koninklijke Organisatie van Verloskundigen (KNOV).

Op basis van de Klachtenregeling KNOV zijn verloskundigen die lid zijn van de KNOV automatisch lid van de Geschilleninstantie Verloskunde (SGV). Anderen, zoals verloskundige ondernemingen, kunnen zich bij de stichting Geschilleninstantie aansluiten.

De Stichting Geschilleninstantie Verloskunde is opgericht op initiatief van de KNOV en  houdt de Geschilleninstantie in stand. Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • mevrouw mr. J.H. de Kort, voorzitter
  • de heer mr. P. Buisman, secretaris
  • mevrouw C.D. Hart, verloskundige