Op basis van de Klachtenregeling KNOV zijn verloskundigen die lid zijn van de KNOV automatisch lid van de Geschilleninstantie Verloskunde (SGV). Anderen, zoals verloskundigenondernemingen, kunnen zich bij de stichting Geschilleninstantie aansluiten.  Zie het stroomdiagram.

Het bestuur van de stichting Geschilleninstantie Verloskunde heeft besloten dat aanpalende verloskundigenondernemingen met ingang van 1 januari 2019, jaarlijks een vaste bijdrage van € 250,– betalen aan de stichting. Hiermee worden de (vaste) exploitatiekosten van de stichting mede gedekt. Deze aansluitbijdragen zijn opgenomen in de begroting 2019 van de stichting.

Wanneer zich in enig kalenderjaar een geschil voordoet, dan brengt de stichting de werkelijke kosten tot een maximum van € 3.000 bij u als aanpalende verloskundigenonderneming in rekening. Dit geschiedt op basis van nacalculatie en onder (eenmalige) aftrek van de aansluitbijdrage voor het betreffende kalenderjaar.