Op basis van de Klachtenregeling KNOV zijn verloskundigen die lid zijn van de KNOV automatisch lid van de Geschilleninstantie Verloskunde (SGV). Anderen, zoals verloskundigenondernemingen, kunnen zich bij de stichting Geschilleninstantie aansluiten.  Zie het stroomdiagram.

Verloskundigenondernemingen betalen jaarlijks een vaste bijdrage van €250,- aan Stichting Geschilleninstantie Verloskunde. Hiermee worden de (vaste) exploitatiekosten van de stichting mede gedekt. Deze aansluitbijdragen zijn opgenomen in de begroting van de stichting.

Wanneer zich in enig kalenderjaar een geschil voordoet, dan brengt Stichting Geschilleninstantie Verloskunde de werkelijke kosten tot een maximum van € 3.000,- bij de verloskundigenonderneming in rekening. Dit geschiedt op basis van nacalculatie en onder (eenmalige) aftrek van de aansluitbijdrage voor het desbetreffende kalenderjaar.