Verloskundigen zijn op grond van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) verplicht een klachtenregeling te hebben en aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie. Voor de geschillenbeslechting houdt de Stichting Geschilleninstantie Verloskunde de Geschilleninstantie Verloskunde in stand. Op deze website kunt u informatie vinden over de werkwijze van de Geschilleninstantie VerloskundeĀ en een geschil melden.