BELANGRIJK!

Extra maatregelen coronavirus: online zittingen 

In verband met het coronavirus heeft de Geschilleninstantie Verloskunde extra maatregelen genomen. In ieder geval tot en met 28 februari 2021 vinden de zittingen online plaats. 

Verloskundigen zijn op grond van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) verplicht een klachtenregeling te hebben en aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie. Voor de geschillenbeslechting houdt de Stichting Geschilleninstantie Verloskunde de Geschilleninstantie Verloskunde in stand. Op deze website kunt u informatie vinden over de werkwijze van de Geschilleninstantie Verloskunde en een geschil melden.