BELANGRIJK!

Extra maatregelen coronavirus: geen zittingen tot nader order

In verband met het coronavirus heeft de Geschilleninstantie Verloskunde extra maatregelen genomen. In ieder geval tot en met 6 april 2020 worden geen hoorzittingen gehouden. De uitspraken van al gehouden zittingen worden wel gedaan, maar uitsluitend schriftelijk of per e-mail aan partijen toegezonden. Hiermee volgt de Geschilleninstantie Verloskunde de landelijke richtlijnen.

Op korte termijn zijn geen zittingen gepland. Wanneer zittingen worden afgelast, worden deze zo spoedig mogelijk weer ingepland. Een termijn daarvoor kan nu nog niet worden vastgesteld. De Geschilleninstantie Verloskunde neemt zo snel mogelijk contact op met de partijen van afgelaste zittingszaken.

Verloskundigen zijn op grond van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) verplicht een klachtenregeling te hebben en aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie. Voor de geschillenbeslechting houdt de Stichting Geschilleninstantie Verloskunde de Geschilleninstantie Verloskunde in stand. Op deze website kunt u informatie vinden over de werkwijze van de Geschilleninstantie Verloskunde en een geschil melden.