Extra maatregelen coronavirus

In verband met het coronavirus heeft de Geschilleninstantie Verloskunde extra maatregelen genomen. Zittingen vinden plaats op een locatie waar de vereiste afstand van elkaar in acht kan worden genomen. Dat kan betekenen dat de zitting niet in de directe nabijheid van partijen wordt gehouden. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Verloskundigen en echoscopisten zijn op grond van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) verplicht om een klachtenregeling te hebben. Ook zijn zij verplicht om aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie. 

De Geschilleninstantie Verloskunde staat open voor verloskundigen, verloskundigenpraktijken en verloskundige ondernemingen, zoals integrale geboortezorgorganisaties, prenatale screeningscentra en echocentra. 

Verloskundigen die lid zijn van de KNOV zijn automatisch aangesloten bij de Geschilleninstantie Verloskunde. Andere verloskundigenondernemingen, prenatale screeningscentra en echocentra kunnen zich op eigen initiatief bij de Geschilleninstantie Verloskunde aansluiten. 

De Geschilleninstantie Verloskunde behandelt geschillen over verloskundigen, verloskundigenpraktijken en over praktijken waar (verloskundige) echo’s worden gemaakt. De geschillen kunnen dus verloskundigen of echoscopisten betreffen. De Geschilleninstantie Verloskunde streeft ernaar met een zorgvuldig tot stand gekomen bindend advies, bij te dragen aan het herstel van de relatie tussen cliënt en verloskundige of echoscopist en naar het in stand houden van de goede kwaliteit van de geboortezorg.

Op deze website kunt u informatie vinden over de werkwijze van de Geschilleninstantie Verloskunde. Een geschil kan via deze website worden gemeld als cliënt en verloskundige of echoscopist samen niet meer tot een oplossing kunnen komen.

Ga direct naar: