Wilt u een geschil melden?

Een geschil kan via deze website worden gemeld als cliënt en verloskundige of echoscopist samen niet meer tot een oplossing kunnen komen.

Klachtenregeling en
geschilleninstantie

Verloskundigen en echoscopisten zijn op grond van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) verplicht om een klachtenregeling te hebben. Ook zijn zij verplicht om aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie. 

De Geschilleninstantie Verloskunde staat open voor verloskundigen, verloskundigenpraktijken en verloskundige ondernemingen, zoals integrale geboortezorgorganisaties, prenatale screeningscentra en echocentra. 

Verloskundigen die lid zijn van de KNOV zijn automatisch
aangesloten bij de Geschilleninstantie Verloskunde.

Andere verloskundigenondernemingen, prenatale screeningscentra en echocentra kunnen zich op eigen initiatief bij de Geschilleninstantie Verloskunde aansluiten. 

Bijdragen aan herstel van relatie tussen cliënt en verloskundige of echoscopist.

De Geschilleninstantie Verloskunde behandelt geschillen over verloskundigen, verloskundigenpraktijken en over praktijken waar (verloskundige) echo’s worden gemaakt. De geschillen kunnen dus verloskundigen of echoscopisten betreffen.

De Geschilleninstantie Verloskunde streeft ernaar met een zorgvuldig tot stand gekomen bindend advies, bij te dragen aan het herstel van de relatie tussen cliënt en verloskundige of echoscopist en naar het in stand houden van de goede kwaliteit van de geboortezorg.

Niet tot een oplossing gekomen?

Heeft de behandeling van de klacht in de klachtenprocedure niet tot een oplossing geleid?