Heeft u vragen en/of opmerkingen?

Misschien wilt u eerst meer informatie over de mogelijkheden om een geschil in te dienen of over de procedure bij de Geschilleninstantie Verloskunde.