Geschil melden

Heeft de behandeling van de klacht over de verloskundige zorg in de klachtenprocedure niet tot een oplossing geleid, dan kan door middel van het invullen van onderstaand formulier het geschil worden aangemeld. 

Wilt u s.v.p. het afsluitende bericht van de verloskundige, echoscopist of klachtenfunctionaris meesturen?

Heeft u nog vragen over het invullen van het formulier, dan kunt u contact met ons opnemen: