De Geschilleninstantie Verloskunde behandelt geschillen over verloskundigen, verloskundigenpraktijken en over praktijken waar (verloskundige) echo’s worden gemaakt. De geschillen kunnen dus verloskundigen of echoscopisten betreffen. 

Aansluiting bij de Geschilleninstantie Verloskunde

De Stichting Geschilleninstantie Verloskunde is opgericht op initiatief van de KNOV, met medewerking van Patiëntenfederatie Nederland. De stichting heeft eind 2016 erkenning gevraagd voor de Geschilleninstantie Verloskunde. Het Ministerie van VWS heeft de Geschilleninstantie Verloskunde in december 2016 officieel erkend.

De Geschilleninstantie Verloskunde staat open voor verloskundigen, verloskundigenpraktijken en verloskundige ondernemingen, zoals integrale geboortezorgorganisaties, prenatale screeningscentra en echocentra. 

Verloskundigen die lid zijn van de KNOV zijn automatisch aangesloten bij de Geschilleninstantie Verloskunde. Andere verloskundigenondernemingen, prenatale screeningscentra en echocentra kunnen zich op eigen initiatief bij de Geschilleninstantie Verloskunde aansluiten. 

Het bestuur van de Stichting Geschilleninstantie Verloskunde heeft besloten dat aanpalende verloskundigenondernemingen, met ingang van 1 januari 2019, jaarlijks een vaste bijdrage van € 250,– aan de stichting betalen. Hiermee worden de (vaste) exploitatiekosten van de stichting mede gedekt. Deze aansluitbijdragen zijn opgenomen in de begroting van de stichting. Indien zich in enig kalenderjaar een geschil voordoet, dan brengt de stichting de werkelijke kosten tot een maximum van € 3.000 bij de aanpalende verloskundigenonderneming in rekening. Dit geschiedt op basis van nacalculatie en onder (eenmalige) aftrek van de aansluitbijdrage voor het desbetreffende kalenderjaar.

De samenstelling van de stichting en de Geschilleninstantie Verloskunde

Het bestuur van de Stichting Geschilleninstantie Verloskunde bestaat uit:

 • mevrouw T. Siderius, voorzitter
 • mevrouw C.D. Hart, verloskundige, secretaris
 • de heer mr. R. Blankevoort, penningmeester

De Geschilleninstantie Verloskunde bestaat uit:

 • Mevrouw mr. dr. R.P. Wijne, voorzitter
 • Mevrouw mr. C.G. Versteeg, plaatsvervangend voorzitter
 • Mevrouw H.C. Baerveldt, verloskundige/echoscopist
 • Mevrouw M.C. Bast, verloskundige
 • Mevrouw S.J.M. de Haan, verloskundige/echoscopist
 • Mevrouw M.D. Koolstra, lid op voordracht van de cliënten/patiëntenorganisatie
 • Mevrouw B.M.H. Raadsen Tielenius Kruijthoff, lid op voordracht van de cliënten/patiëntenorganisatie
 • Mevrouw L. van den Reek, verloskundige
 • Mevrouw M.J.M. Rutten, verloskundige
 • Mevrouw S.L.J. Valk, verloskundige

Mevrouw E.M.C.B. van Mackelenbergh is ambtelijk secretaris van de Geschilleninstantie Verloskunde. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met haar.