De werkwijze van de Geschilleninstantie Verloskunde

In het Reglement van de Geschilleninstantie Verloskunde staat de werkwijze van de geschilleninstantie beschreven. Het Huishoudelijk Reglement vult het Reglement nader in. Het maakt bijvoorbeeld duidelijk welke uitleg de Geschilleninstantie Verloskunde hanteert. Ook wordt hierin bepaald hoe de Geschilleninstantie Verloskunde in de praktijk werkt.

Mevrouw E.M.C.B. van Mackelenbergh is ambtelijk secretaris van de Geschilleninstantie Verloskunde. Voor meer informatie kunt u met haar contact opnemen.

Wilt u meer informatie over de procedurele stappen?

Indien u graag wilt weten welke procedurele stappen er doorlopen dienen te worden dan kunt u hieronder meer informatie vinden voor:

Heeft de behandeling van de klacht in de klachtenprocedure niet tot een oplossing geleid?