Stichting Geschilleninstantie Verloskunde (SGV) heeft erkenning gevraagd voor de Geschilleninstantie Verloskunde in het kader van de Wkkgz. Het Ministerie van VWS heeft de stichting op 23 december 2016 de officiële erkenning gestuurd. Aan alle wettelijke eisen is daarmee voldaan.

De Geschilleninstantie Verloskunde staat open voor verloskundigen, verloskundigenpraktijken en verloskundige ondernemingen, zoals echocentra. In praktische zin is de Geschilleninstantie Verloskunde een voortzetting van de Klachtencommissie van de Koninklijke Organisatie van Verloskundigen (KNOV).

Op basis van de Klachtenregeling KNOV zijn verloskundigen die lid zijn van de KNOV automatisch lid van de Geschilleninstantie Verloskunde (SGV). Anderen, zoals verloskundige ondernemingen, kunnen zich bij de stichting Geschilleninstantie aansluiten. Informatie over de hieraan verbonden kosten wordt op aanvraag verstrekt door het secretariaat.

De Stichting Geschilleninstantie Verloskunde is opgericht op initiatief van de KNOV en  houdt de Geschilleninstantie in stand. Het bestuur van de stichting bestaat uit:

 • mevrouw mr. J.H. de Kort, voorzitter
 • de heer mr. P. Buisman, secretaris
 • mevrouw C.D. Hart, verloskundige

De Geschilleninstantie bestaat uit:

 • Mevrouw mr. dr. R.P. Wijne, voorzitter
 • Mevrouw mr. C.G. Versteeg, plaatsvervangend voorzitter
 • Mevrouw H.C. Baerveldt, verloskundige/echoscopist
 • Mevrouw M.C. Bast, verloskundige
 • Mevrouw S.J.M. de Haan, verloskundige/echoscopist
 • Mevrouw M.D. Koolstra, lid op voordracht van de cliënten/patiëntenorganisatie
 • Mevrouw B.M.H. Raadsen Tielenius Kruijthoff, lid op voordracht van de cliënten/patiëntenorganisatie
 • Mevrouw L. van den Reek, verloskundige
 • Mevrouw M.J.M. Rutten, verloskundige
 • Mevrouw S.L.J. Valk, verloskundige

Mevrouw E.M.C.B. van Mackelenbergh is ambtelijk secretaris van de Geschilleninstantie en zij ondersteunt de SGV. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met haar.