Stichting Geschilleninstantie Verloskunde (SGV) heeft erkenning gevraagd voor de Geschilleninstantie Verloskunde in het kader van de Wkkgz. Het Ministerie van VWS heeft de stichting op 23 december 2016 de officiële erkenning gestuurd. Aan alle wettelijke eisen is daarmee voldaan.

De Geschilleninstantie Verloskunde staat open voor verloskundigen, verloskundigenpraktijken en verloskundige ondernemingen, zoals echocentra. In praktische zin is de Geschilleninstantie Verloskunde een voortzetting van de Klachtencommissie van de Koninklijke Organisatie van Verloskundigen (KNOV).

Op basis van de Klachtenregeling KNOV zijn verloskundigen die lid zijn van de KNOV automatisch lid van de Geschilleninstantie Verloskunde (SGV). Anderen, zoals verloskundigenondernemingen, kunnen zich bij de stichting Geschilleninstantie aansluiten. 

Het bestuur van de stichting Geschilleninstantie Verloskunde heeft besloten dat aanpalende verloskundigenondernemingen met ingang van 1 januari 2019, jaarlijks een vaste bijdrage van € 250,– betalen aan de stichting. Hiermee worden de (vaste) exploitatiekosten van de stichting mede gedekt. Deze aansluitbijdragen zijn opgenomen in de begroting 2019 van de stichting.

Wanneer zich in enig kalenderjaar een geschil voordoet, dan brengt de stichting de werkelijke kosten tot een maximum van € 3.000 bij u als aanpalende verloskundigenonderneming in rekening. Dit geschiedt op basis van nacalculatie en onder (eenmalige) aftrek van de aansluitbijdrage voor het betreffende kalenderjaar.

De Stichting Geschilleninstantie Verloskunde is opgericht op initiatief van de KNOV en  houdt de Geschilleninstantie in stand. Het bestuur van de stichting bestaat uit:

 • de heer mr. P. Buisman, voorzitter
 • mevrouw C.D. Hart, verloskundige, secretaris
 • de heer mr. R. Blankevoort, penningmeester

 

De Geschilleninstantie bestaat uit:

 • Mevrouw mr. dr. R.P. Wijne, voorzitter
 • Mevrouw mr. C.G. Versteeg, plaatsvervangend voorzitter
 • Mevrouw H.C. Baerveldt, verloskundige/echoscopist
 • Mevrouw M.C. Bast, verloskundige
 • Mevrouw S.J.M. de Haan, verloskundige/echoscopist
 • Mevrouw M.D. Koolstra, lid op voordracht van de cliënten/patiëntenorganisatie
 • Mevrouw B.M.H. Raadsen Tielenius Kruijthoff, lid op voordracht van de cliënten/patiëntenorganisatie
 • Mevrouw L. van den Reek, verloskundige
 • Mevrouw M.J.M. Rutten, verloskundige
 • Mevrouw S.L.J. Valk, verloskundige

Mevrouw E.M.C.B. van Mackelenbergh is ambtelijk secretaris van de Geschilleninstantie en zij ondersteunt de SGV. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met haar.